Kontakt centar 0800 290 000 - besplatan poziv za sve informacije o lekovima i savete

Delatnost

U Apotekarskoj ustanovi Kragujevac se obavlja farmaceutska zdravstvena delatnost koja obuhvata:

• promociju zdravlja, prevenciju bolesti, zdravstveno vaspitanje i savetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja pravilnom upotrebom lekova i medicinskih sredstava;

• promet na malo lekova i medicinskih sredstava, a na osnovu odgovarajućih planova za nabavku lekova i medicinskih sredstava za redovne i vanredne prilike;

• promet na malo biljnih, tradicionalnih i homeopatskih lekova, ortopedskih pomagala, dijetetskih proizvoda, predmeta opšte upotrebe, mernih instrumenata i drugih proizvoda značajnih za zdravlje ljudi;

• medicinsko snabdevanje stanovništva, zdravstvenih ustanova i drugih organizacija lekovima i pomoćnim lekovitim i medicinskim sredstvima i daje uputstvo za njegovu pravilnu upotrebu, na osnovu plana nabavke lekova i pomoćnih lekovitih sredstava;

• izradu magistralnih lekova i galenskih preparata;

• praćenje savremenih stručnih i naučnih dostignuća u oblasti farmakoterapije;

• pružanje informacija građanima i zdravstvenim radnicima, drugim zdravstvenim ustanovama u privatnoj praksi, kao i drugim zainteresovanim subjektima o lekovima i drugim medicinskim sredstvima;

• organizovanje i sprovođenje mera stalnog unapređenja kvaliteta stručnog rada, kao i vršenje unapređenja provere stručnog rada;

• odgovorno snabdevanje građana dečijom hranom, dijetetskim proizvodima, kozmetičkim i toaletnim preparatima i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja;

• praćenje interakcija lekova, biljnih i tradicionalnih lekova;

• odgovorno snabdevanje medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima;

• izdavanje i spravljanje lekova po receptima;

• sprovođenje preventivnih mera za očuvanje i zaštitu zdravlja stanovništva, odnosno promociju zdravlja;

• racionalizacija troškova za sprovođenje utvrđenih terapijskih protokola lečenja;

• praćenje neželjenih reakcija na lekove i medicinska sredstva;

• organizovanje i sprovođenje stručnog usavršavanja zaposlenih u Apoteci Kragujevac;

• učestvovanje u sprovođenju programa zdravstvene zaštite; 

• organizovanje, odnosno obezbeđenje mera za odlaganje lekova, medicinskih sredstava i druge vrste robe sa proteklim rokom upotrebe u skladu sa zakonom; 

• obavlja i druge poslove farmaceutske zdravstvene delatnosti, u skladu sa zakonom.